Iber inspecties

Wij zijn een door Sterkin erkend installateur en erkend inspectiebedrijf.

Actueel is het waarborgen van een veilig, betrouwbaar en energie-zuinig werkende installatie.

In de afgelopen decennia is in Nederland als gevolg van het afschaffen van de vestigingswetgeving en de daarbij behorende controles een wildgroei geweest van mensen die zich kennelijk in staat achten om installatiewerk op de juiste en verantwoorde wijze uit te voeren.

Uit onderzoek o.a. door de overheid is echter gebleken dat het zeer slecht gesteld is met de kwaliteit en dus ook de veiligheid van de technische installaties in woningen en andere gebouwen.

Er vallen nog regelmatig slachtoffers als gevolg van het vrijkomen van koolmonoxide door installatiewerk, met name het installeren van ketels, dat niet conform de regelgeving is uitgevoerd.

Het niet, te weinig of onjuist uitvoeren van preventief periodiek onderhoud aan gastoestellen geeft ook een verhoogde kans op schade, brand en CO-vorming met alle gevolgen van dien.

Met de terugkering van de wettelijke erkenningsregeling in 2019 is het installeren en werken aan cv ketels gasleidingen e.d. door ondeskundige personen straks verboden.

Wanneer er sprake is van schade als gevolg van werkzaamheden welke zijn uitgevoerd door een niet erkende installateur wordt deze claims door de verzekeraar dan ook afgewezen.

Uiteraard dienen ook bestaande installaties aan de regelgeving te voeldoen.

Bij het merendeel van de uitgevoerde inspecties aan installaties blijkt dat er een of meerdere zaken niet in overeenstemming zijn met de regelgeving waardoor er mogelijk in de toekomst schade of een gevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan.

Een relatief goedkope inspectie loont al snel de moeite.

Sterkin erkende inspectiebedrijven worden ingezet door particulieren, expertiseburo’s, (collega) bedrijven en de overheid bij geschillen, opleveringscontroles, installatiekeuringen, schades etc.

Doordat ook regelmatig het werk van de erkende inspectiebedrijven door een onafhankelijk gecertificeerde derde partij wordt gecontroleerd blijft de kwaliteit van zowel het uitgevoerde werk als de inspecties zelf gewaarborgd.

Een schriftelijk en/of digitaal bewijs dat u een erkende installateur heeft ingeschakeld is in de vorm van een Conformiteitsverklaring van uw Sterkin erkende installateur voor handen.

Voor de wet zijn gebouweigenaren zelf verantwoordelijk voor de staat van de installaties. Met Conformiteitsverklaring kunt u aantonen dat uw installatie is aangelegd of geinspecteerd door een ervaren gediplomeerde installateur. De conformiteitsverklaring is ook een opleveringsbewijs van de installateur dat de betreffende installatie door hem is aangelegd en aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit voldoet. 

Over Sterkin

Stichting Sterkin is in 2004 opgericht om de aanleg van veilige installaties te bevorderen. Sterkin is geheel onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk

Wenst u meer informatie? Neem dan een kijkje op onze website: www.echteinstallateur.nl