Sterkin erkenning

Sterkin erkende installateurs gaan voor kwaliteit!

Wij zijn een door Sterkin erkend installateur en erkend inspectiebedrijf.

Het is een verantwoorde keuze om een erkende installateur in te schakelen voor uw gas, elektra, water en duurzame energie-installaties. Daar zijn verschillende redenen voor.

De locatie van uw werkzaamheden moet precies op die werkzaamheden zijn afgestemd. Bijvoorbeeld op kantoor, waar installaties uit het zicht en met minimaal energieverbruik kunnen zorgen voor het comfort waarin uw medewerkers optimaal kunnen presteren. Computergebruik, verwarming, netwerken, sanitaire voorzieningen, licht en ventilatie, ze zijn allemaal afhankelijk van vakkundig aangelegde installaties

Daarnaast heeft de erkende installateur kennis over speciale eisen voor de verschillende soorten werkplekken. Van woning tot medische ruimten zorgen zij voor de wettelijke vereisten en kunnen u helpen bij een ontwerp waarin uw wensen centraal staan. Bijvoorbeeld wensen inzake kostenbeheersing, duurzaamheid, lage onderhoudsgevoeligheid en bedieningsgemak.

Laat de installatie daarom vakkundig en veilig aanleggen en onderhouden door een Sterkin erkende installateur, want die:

  • is gediplomeerd;
  • houdt vakinformatie bij door bijscholing en vakliteratuur;
  • werkt veilig en conform de wettelijke voorschriften;
  • wordt regelmatig gecontroleerd. 

Een tweede reden is dat u een schriftelijk bewijs kunt krijgen dat u een erkende installateur heeft ingeschakeld. Voor de wet zijn gebouweigenaren zelf verantwoordelijk voor de staat van de installaties. Met een Conformiteitsverklaring van uw Sterkin erkende installateur kunt u aantonen dat uw installatie is aangelegd door een ervaren gediplomeerde installateur. De conformiteitsverklaring is een opleveringsbewijs van de installateur dat de betreffende installatie door hem is aangelegd en aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit voldoet. Vraag de verklaring aan uw Sterkin erkende installateur voor oplevering. 

Over Sterkin

Stichting Sterkin is in 2004 opgericht om de aanleg van veilige installaties te bevorderen. Sterkin is geheel onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk

Wenst u meer informatie? Neem dan een kijkje op de website: www.echteinstallateur.nl.