Ventilatie

Een goede mechanische ventilatie zuigt in verschillende ruimtes af, zoals een badkamer, toilet en keuken. Daarnaast moet de afgezogen lucht ook als verse buitenlucht via roosters en/of ramen de woning binnen kunnen komen.
Met name dit laatste wordt nog wel vergeten met als gevolg dat de gehele installatie niet of onvoldoende werkt. 
De gevolgen van een onvoldoende werkende ventilatie zijn o.a. een te hoge vochtigheidsgraad, CO2 vorming en derhalve een ongezond leefklimaat.
In tegenstelling van wat men zou verwachten geeft onvoldoende ventilatie tevens een hoger enrgieverbruik als gevolg van het natuurkundige gegeven dat droge lucht meer warmte kan bevatten dan vochtige lucht.

Een afzuigkap zou eigenlijk niet aangesloten moeten zijn op het systeem doch direct naar buiten moeten afvoeren, dit i.v.m. met onvoldoende capaciteit, het toepassen van verkeerde afzuigkappen en vervuiling in de leidingen en de ventilator.

Een ventilatorbox van de mechanische ventilatie dient minimaal 1 keer per 2 tot 3 jaar te worden gereinigd.
Vervuiling heeft een terug lopende capaciteit tot gevolg en op termijn geluid en defecten door onbalans.
Het zelf schoonmaken met een (tanden)borstel o.i.d. is om bovenstaande reden niet echt aan te raden.

Vaak wordt de ventilator ook onjuist gebruikt, deze dient altijd op de laagste stand te draaien om indirect voor voldoende toevoer van verse buitenlucht in de woning te zorgen en tijdens koken, douchen, een verjaardag etc. kan de ventilator dan in een hogere stand worden gezet.
Om energie te besparen wordt de ventilator door veel mensen uitgeschakeld hetgeen zoals gezegd vrijwel direct een verhoging van het CO2 -gehalte en de vochtigheid in de binnenlucht tot gevolg heeft.
Door metingen is aangetoond dat alleen 'een raampje open' nauwelijks invloed heeft vanwege het kierdichte karakter van de woning, want ook hier geldt dat ventileren betekend dat er zowel lucht naar binnen als naar buiten moet kunnen.
Dit lukt nooit door alleen een raampje of ventilatierooster te openen.
Daarnaast is de mate van verversing in dat geval ook nog afhankelijk van de windrichting.

Bij juist gebruik van de mechanische ventilatie zijn de directe energiekosten van de ventilator ca. € 60,-- per jaar.
Een moderne stille gelijkstroomventilator gebruikt echter maar ca. € 12,-- per jaar aan elektriciteit, een besparing van 80%!
Daarnaast betekent dit een lagere CO2 productie van ruim  250 Kg per jaar per ventilator, goed voor het milieu dus. (Bron VROM)
De investering voor een dergelijke gelijkstroom ventilatorbox is dus al binnen enkele jaren terug verdiend. 
Tevens kennen dit soort ventilatoren de mogelijkheid om,  zonder bekabeling, het toerental middels een afstandsbediening te regelen. Deze afstandsbediening kan overal in huis worden geplaatst en kan ook naast de bestaande toerenschakelaar, welke zich meestal in de keuken bevindt,  worden gebruikt als tweede bedienpunt in bijvoorbeeld de badkamer.